Skip to content

Gjöld vegna skólamáltíða

Reykjavík, 27.3.2020
Lækkun á skólamáltíðum vegna skerðingar á þjónustu Í þeim tilvikum sem þjónusta skólamötuneyta fellur niður eða skerðist vegna samkomubanns, veikinda, sóttkvíar starfsmanna eða barna eða af öðrum sambærilegum ástæðum af völdum Covid19, verða gjöld fyrir viðkomandi þjónustu leiðrétt í samræmi við hlutfall skerðingarinnar. Tilvik sem falla undir leiðréttingu:  Samkomubann – fjöldatakmarkanir í skólum  Sóttkví  Veikindi  Ef foreldrar kjósa að halda börnum heima Ákvörðunin er tímabundin og gildir til loka maí. Endurskoðun fer fram að teknu tilliti til aðstæðna og verður fyrirkomulagið auglýst að nýju eigi síðar en 15.maí n.k. __________________________________________________________________________________

Reykjavík, 27.3.2020 Meals in Compulsory Schools – reduction due to service reductions In cases where meals in Compulsory Schools services are canceled or reduced due to a ban on mass gathering, sickness or quarantine of employees or children or for other similar reasons caused by Covid-19, charges for the services in question will be adjusted in accordance with the rate of reduction. Incidents covered by fees adjustment:  Ban on mass gathering – number restrictions in schools  Quarantine  Covid 19 illness  If parents choose to keep children at home

The decision is temporary and is valid until the end of May. The review will be done taking into account the circumstances and the arrangement will be announced again no later than May 15th.

__________________________________________________________________________________