Foreldrafélag

Home/Foreldrafélag
Foreldrafélag 2017-11-04T15:54:44+00:00

Foreldrafélag er formlegur samstarfsvettvangur forráðamanna þar sem þeim gefst kostur á að ræða skólagöngu barna og hvaðeina sem snertir uppeldi og menntun. Félagið hefur unnið að ýmsum verkefnum með skólanum m.a. útihátíðum og skólaslitum.

Foreldrafélagið nýtur ekki fastra styrkja en aflar fjár með innheimtu félagsgjalda og ýmsum öðrum fjáröflunarleiðum. Félagið sér um jólabingó, páskabingó o.fl. í samráði við forráðamenn í 10. bekk. Forráðamenn sjá einnig um að undirbúa og skipuleggja ferð fyrir 10. bekkinga við skólalok.

Foreldrafélag Fellaskóla á fulltrúa í SAMFOK Samtökum foreldrafélaga og forráðamennáða í grunnskólum Reykjavíkur. Þá hefur stjórn foreldrafélags Fellaskóla náið samstarf við stjórnir foreldrafélaga annarra grunnskóla í Breiðholti. Foreldrafélag Fellaskóla starfar skv. 9. gr. laga um grunnskóla. Þar segir að við hvern grunnskóla skuli starfi foreldrafélag. Foreldrafélagið setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð. Hlutverk foreldrafélagsins er m.a. eftirfarandi:

 að styðja við skólastarfið

 stuðla að velferð nemenda skólans

 efla tengsl heimilis og skóla

 hvetja til virkrar þátttöku forráðamanna í skólastarfi

 hagsmunagæsla, aðhald og eftirlit með skólastarfinu

Stjórn foreldrafélagsins gerir sér verkefnaskrá fyrir hvert ár og er hún birt á heimasíðu skólans þegar hún er tilbúin. Nöfn og netföng verða færð inn eftir aðalfund foreldrafélagsins í haust.

Foreldrafélag Fellaskóla

skólaárið 2017-2018

Eftirfarandi skipa stjórn foreldrafélags Fellaskóla skólaárið 2017-2018:

Aðalheiður Erla Ingimundardóttir, varaformaður, allyerla@hotmail.com

Edda Jóhannsdóttir, formaður, edilonia@gmail.com

Guðbjörg Arnórsdóttir, gjaldkeri, gugga_a@simnet.is

Þóra Guðný Jónsdóttir, meðstjórnandi, thora_gud@hotmail.com

Fulltrúar foreldra í skólaráði eru Aðalheiður Ingimundardóttir og Halldóra Björg Gunnlaugsdóttir